Újabb állatasszisztált terápiás feladatok – újabb elnyert pályázat

2020-ban folytathatjuk a megkezdett munkát, SKK2020 azonosító számú „Segítő kutya kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása” c. pályázaton sikerrel jártunk, ezáltal több intézményi és egyéni fejlesztéseket is elkezdhetünk, köszönhetően az NFSZK és az EMMI ismételt bizalmának és támogatásának!
A csoportos és egyéni fejlesztési tervek a gyógypedagógusokkal közösen kerülnek kialakításra. Ennek megfelelően határozzuk meg az óraszámokat, a foglalkozások gyakoriságát, a részletes tematikát és a használandó eszközöket. Célcsoportunk igen összetett: vannak a résztvevők között súlyos, illetve középsúlyos értelmi fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos és / vagy autizmus spektrum zavarban érintett tanulók, halmozottan fogyatékkal élő (mozgáskorlátozott, látássérült, autista) felnőttek, egy halmozottan sérült érzékszervi fogyatékkal élő (siket) kisfiú, illetve autizmus spektrum zavarral, Down szindrómával, tanulásban akadályozottsággal, értelmileg akadályozottsággal rendelkező tanulók egyaránt.
A program megvalósításának időszaka: 2020.06.01 – 2021.05.31.
A pályázat benyújtásakor fő szempontként kezeltük, hogy maximálisan kihasználjuk a rendelkezésünkre álló időt és lehetőség szerint minél több fogyatékkal élő gyermekhez, felnőtthöz jussunk el. Céljainkkal összhangban határoztuk meg a csoportlétszámokat, a csoportok számát is, egyeztetve az intézmények gyógypedagógusaival.
Az idei év egészen biztosan változásokat hoz minden ember életében. Mi nagyon szeretnénk folytatni a megkezdett fejlesztéseket, a közös munkát az intézményekkel és a célcsoportunk tagjaival.
Szeretünk megújulni és frissíteni, bővíteni a tevékenységünket, ezért korábbi intézményi gyógypedagógusunk, Kiss Zsófia habilitációs kutyakiképzői tanulmányait fogjuk a projekt keretében megvalósítani. Zsófi elvállalta egy 12 éves kisfiú állatasszisztált terápiás foglalkozásainak vezetését a projekt keretein belül.